Denge tankı kapalı devre hermatik ısıtma sistemlerinde ısıtıcı kaynaktan gelen sıcak su ile dönüş suyunun karıştıralarak ısıl dengeleme yapılması suretiyle; sistemin performansı artırır, tassarruf sağlar ve ısıl gerilimleri önleyerek kazanın ömrünü uzatır.

Denge tankı kapalı devre (hermetik) ısıtma sistemlerinde ısının geri kazanımı için kullanılır.

- 3.0 - 200 m3/h kapasite

- 2 - 12" tesisat bağlantısı

- 6 atü önerilen işletme, 10 atü maksimum işletme, 16 atü test basıncı

Formlar